• Arbeidsledigheten har økt siden årsskiftet. Jon Ingemundsen

Fleire arbeidsløyse i Rogaland

2,0 prosent arbeidsløyse i Rogaland