OFS en helserisiko

Nopef og en faggruppe mener at OFSs «kommunikasjonslinje» i Eurest representerer en helserisiko for de ansatte.