Stiller seg uforstående til siktelsen

Den korrupsjonssiktede Statoil-ansatte stiller seg helt uforstående til saken.