Seks mistenkt for økonomisk utroskap

Seks personer har status som mistenkt for økonomisk utroskap i en sak mellom Hjelmeland kommune og flere leverandører av varer og tjenester til kommunen.