Fusjonsforhandlinger ga børsopptur

Hovedindeksen på Oslo Børs endte torsdag på 102,6 poeng. Nyheten om nye fusjonsforhandlinger mellom DnB og Gjensidige Nor får hovedæren for oppgangen.