Kjempeinvesteringer for oljå i mange år framover

Investeringene i oljeindustrien de neste fem årene blir svært mye høyere enn tidligere antatt. Økningen er like mye verd som hele Snøhvit-utbyggingen.