• Fondet vil investere i- og utvikle nye bedrifter som baserer sin virksomhet på teknologi med utspring i forskningsmiljøene ved SINTEF og NTNU. Colorbox

SINTEF oppretter fond for å utvikle nye bedrifter

SINTEF oppretter et nytt såkornfond med en investeringskapital på 209 millioner kroner. Fondet er et middel for å utvikle nye, levedyktige teknologibedrifter.