• Nav-direktør Truls Nordahl. Egil Schmidt

Arbeidsledigheten stabil i Rogaland

Rogaland er det fylket som har hatt nest lavest arbeidsledighet i juni måned.