– Et ekstremt dårlig ledet byggeprosjekt

Byggefirmaet AS Trevaren retter skarp kritikk mot Skadberg Eiendomsutvikling i for-bindelse med utbyggingen på Skadbergbakken.