Her renner pengene inn for Equinor

Mens Equinor tar store tap på innen olje og gass, leverer to vindkraftanlegg store overskudd.

Testanlegget Hywind Scotland åpnet offisielt i oktober 2017. Nå leverer de fem flytende turbinene store overskudd - båret av offentlige støtteordninger.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Da saudabuen Anders Opedal mandag tok over som konsernsjef i Equinor, lanserte han også planene for lønnsom vekst for fornybar energi i selskapet.

Equinor skal bli et klimanøytralt selskap til 2050 – altså skal selskapet fjerne like mye utslipp som produktene slipper ut i bruk.

Noen dager tidligere la Eldar Sætre fram sine siste resultater som konsernsjef – med et underskudd på rundt 20 milliarder kroner. Forklaringen er forventning til en lavere oljepris framover – og dermed blir en rekke oljefelt mindre verdt.

Foreløpig har ikke selskapet konkretisert hvordan den lønnsomme veksten innen fornybar energi skal skje – men konsernsjef Opedal kan uansett se at Equinors satsing på havvind i England og Skottland kaster meget godt av seg.

Samtidig som havvindkonferansen High Wind arrangeres i Stavanger – blant annet med med å se på om havvind kan være attraktivt for investorer – viser regnskapene for to av Equinors britiske vindkraftanlegg at vindkraftsatsingen gir store overskudd:

  • Dudgeon Offshore Wind Farm ligger rundt 30 kilometer utenfor østkysten av England, åpnet i slutten av 2017 og har 67 vindturbiner. Overskudd etter skatt i 2019 på 106 millioner pund – eller 1,2 milliarder kroner.
  • Med en omsetning på 260 millioner pund, betyr det at Dudgeon har en margin på 41 prosent. Sagt på en annen måte – for hvert hundre pund i inntekter, satt vindanlegget igjen med 41 av dem da skatten var betalt.
  • Hywind Scotland er verdens første vindkraftanlegg med flytende vindturbiner. Fem turbiner ligger i havet nordøst for Aberdeen. Også her begynte produksjonen i siste del av 2017.
  • Pilotanlegget for flytende havvind passerte 30 millioner pund i inntekter i 2019 – og satt igjen med temmelig nøyaktig én tredel etter at skatt var betalt. Overskuddet endte på 11,3 millioner pund – tilsvarende 127 millioner kroner.
Mandag tok Anders Opedal, til venstre, over som konsernsjef i Equinor etter Eldar Sætre.

Equinor er operatør for begge vindkraftanleggene. På Hywind er Masdar med på eiersiden. Masdar er et statseid selskap fra emiratet Abu Dhabi.

Masdar er også med på eiersiden i Dudgeon med 35 prosent. Her eier også det kinesiske statsselskapet CRC New Energy 30 prosent, mens Equinor – med den norske stat som hovedeier – er operatør og eier 35 prosent.

Les også

For Lee (29) ga vindmøller til havs en ny mulighet i livet

Scroby Sands Wind Farm ligger like utenfor Great Yarmouth på østkysten av England – byen hvor også Equinor har sitt kontor for driften av Dudgeon litt lenger ute i havet.
De fem flytende turbinene i havet utenfor Skottland ga solid økonomisk resultat for Equinor i 2019.

Utbyttefesten

Eierne av vindkraftanleggene har forsynt seg godt av overskuddene fra strømsalget. Aftenbladet har tidligere omtalt at de tre eierne av Dudgeon tok ut 630 millioner pund (6,8 milliarder kroner) i utbytte i 2018 – og med det tømte egenkapitalen i vindkraftselskapet.

Også i 2019 betalte Dudgeon utbytte til eierne. Da var det mindre enn året før, med 89 millioner pund eller litt over én milliard kroner.

Pilotanlegget Hywind – altså verdens første med flytende vindmøller – betalte ikke ut utbytte etter sitt første hele driftsår i 2018. Men i 2019 er det annerledes. Da deler de to eierne Equinor (75 prosent) og Masdar på 33,5 millioner pund (rundt 376 millioner kroner) – eller 75 millioner kroner for hver turbin.

Utbyttet tilsvarer omtrent nøyaktig hele omsetningen for 2019.

Hywind Scotland kostet to milliarder kroner å bygge ut. Dudgeon kostet 12,7 milliarder kroner.

Både Dudgeon og Hywind har allerede betalt ut utbytte for 2020, foreløpig på 69 millioner pund for Dudgeon og 15,5 millioner pund for Hywind.

Les også

Landets einaste vindkraftlinje kjemper for å overleva

Offentlig støtte

Resultatene de to vindanleggene leverer, er i stor grad basert på støtteordninger innført i Storbritannia for å akselerere. Dudgeon har en garantert pris på kraften for strømmen anlegget leverer. Ordningen heter Contracts for Difference, hvor selskap i utlysningsrunder byr på leveringskontrakter. Laveste anbud vinner.

Når anleggene så er i drift, vet selskapene hva de får betalt for strømmen. Er markedsprisen lavere, får de støtte. Er den høyere, må selskapene betale.

I 2019 utgjorde offentlig støtte 78 prosent av inntektene til Dudgeon.

Hywind Scotland har et litt annet støtteregime. Produksjonen av fornybar energi utløser fornybare sertifikater fra myndighetene, som så kan selges videre. I 2019 utgjorde inntektene fra sertifikatsalg 85 prosent av Hywinds totale inntekter.

Les også

Tangen mener fornybar energi er dyrt: – Det er mange om beinet

Les også

Ny rapport: Rekordvekst for fornybar energi

Les også

Skiftet olje og kull ut med vind. Nå er selskapet større enn Equinor

Vil gi flere tall

Equinor viser til at det er styrene i de enkelte selskapene som avgjør utbetaling av utbytte til eierne – samtidig som selskapene har «nødvendige kontanter til effektiv drift».

Både Dudgeon og Hywind skriver i årsrapportene at koronapandemien har hatt betydning på etterspørselen etter strøm i 2020.

– Vindressursene har stort sett vært som forventet, med de vanlige sesongvariasjonene med mer vind i perioden oktober til mars og mindre vind i perioden april til september. Men koronapandemien har påvirket kraftprisene, som igjen påvirker prisene vi oppnår i selskapene hvor støttemekanismene er knyttet til markedsprisene.

– Begge anlegg har betalt utbytte til eierne i år. Hvorfor det?

– Dette er en vurdering som de ulike styrene i selskapene gjør basert på kontantbeholdningen i selskapet, sier talsperson Eskil Eriksen.

Equinor har selv tidligere ikke opplyst om de økonomiske resultatene for sine satsinger innen fornybar energi. Under presentasjonen av tall fra tredje kvartal i år opplyste selskapet om at fornybarsatsingene leverte overskudd i kvartalet på 60 millioner dollar og 142 millioner dollar så langt i år – sammenlignet med henholdsvis 29 millioner og 82 millioner i fjor.

Fra første kvartal neste år vil Equinor komme med flere detaljer om resultatene fra fornybar energi, da forretningsområdet Nye energiløsninger skal rapportere på lik linje med andre områder i selskapet.

Publisert: