Sterkere enn ventet vekst i fastlandsøkonomien i oktober

Gjeninnhentingen fortsatte i oktober med en vekst på 1,2 prosent i fastlandsøkonomien. Men fortsatt ligger aktiviteten godt under nivået fra før coronakrisen.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Den norske fastlandsøkonomien viste en vekst på 1,2 prosent i oktober, ifølge SSB. Det er sjette måned på rad med oppgang.

På forhånd ventet økonomene en oppgang på 0,4 prosent, ifølge Bloomberg.

Aktiviteten i fastlandsøkonomien var likevel fortsatt 1,5 prosent lavere i oktober enn før nedstengingen i mars.

− Mot slutten av oktober økte antallet smittede i Norge, og smitteverntiltakene ble trappet opp. Det skjedde imidlertid så sent i måneden at vi ikke ser effekt av det i oktober-tallene, sier BNP-ansvarlig i SSB, Pål Sletten, i pressemeldingen.

Les også: Norske bedrifter venter svakere vekst på kort sikt, bedring til våren

– Gjeninnhentingen fortsatte

− Holder man tradisjonelt fiske utenom, er bildet at gjeninnhentingen fortsatte om lag i samme takt, sier Sletten videre.

Justert for uvanlig sterk vekst i tradisjonelt fiske, var oppgangen på 0,9 prosent.

I september var det til sammenligning en vekst på 0,6 prosent. Forrige kvartal endte med en rekordhøy vekst på 5,2 prosent, etter det historisk bratte fallet på 6,0 prosent i andre kvartal, da coronakrisen rammet økonomien for fullt.

Husholdningenes vareforbruk falt med 1,1 prosent i oktober, men er fortsatt over ni prosent høyere enn før krisen. Fallet knyttes spesielt til nybilsalget, som var høy måneden før. Konsum av mat og alkohol trekker derimot opp i oktober.

Tjenestekonsumet steg 1,6 prosent i oktober. Til tross for vekst seks måneder på rad, var nivået likevel rundt ti prosent lavere enn før coronautbruddet.

Les også: (+) DNB-toppens spådommer for 2021

Total BNP faller

Bruttonasjonalproduktet (BNP) er verdien av varer og tjenester som produseres i landet. På grunn av oljesektorens store betydning for norsk økonomi er det vanlig å fokusere på fastlands-BNP. Det holder utvinning av olje og gass, samt utenriks sjøfart, utenfor regnestykket.

Total BNP falt imidlertid 0,7 prosent i oktober, trukket ned av oljenæringen. Justert for normale sesongsvingninger var det her et fall på i underkant av ti prosent i oktober, noe som gir et kraftig negativt bidrag til samlet BNP.

Streik og vedlikeholdsstans på enkelte felt reduserte produksjonen.

Sterkere enn ventet

Handelsbanken skriver i en kommentar at oppgangen i fastlands-BNP var sterkere enn ventet.

«Forvent noe nedgang igjen i november (ref. økt ledighet), men coronatiltakene rammer veksten mindre her hjemme enn mange steder i Europa», skriver meglerhuset.

SSB-tallene finner du herLes også: (+) Etter ti år i reiselivet var det bråstopp for Amanda. Nå hjelper hun andre med å få ny jobb i andre bransjer.
Publisert: