Arne Johannesen for salg

Bakeri— og konditorikonsernet Arne Johannesen med drøyt 100 ansatte kan bli overtatt av nye eiere med det første.