Privatisert KLP på partnerjakt

Styret i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) ønsker å fusjonere med et større finanskonsern.Samtidig skal selskapet omgjøres til et aksjeselskap.