Tine-styre vedtok ulik melkepris

Tine-bønder over hele landet forbereder seg på muligheten for å svelge en kraftig kamel — mothårs. Tine Meieriet Sør har anbefalt en merpris til egne leverandører.