Tillitsvalgte tør ikke stole på Braathens-løfte

De tillitsvalgte i Braathens forholder seg nøktern til signalene omat flyverkstedet på Sola skal bestå også i framtiden.