Streik i oljeservice

334 personer innen oljeservice er tatt ut i streik etter at det blebrudd mellom partene klokken to i natt. Etter at partene i nattikke ble enige om oljeserviceavtalen, blir det streik som gradvisrammer servicefunksjonene i oljesektoren.