Bedre Nordsjø-sikkerhet med like arbeidsrutiner

Like regler for gjennomføring av arbeid på plattformer skal gi bedre sikkerhet i oljå.