- Noen må stanse galskapen

— Du vil knapt tro hvor mye djevelskap som foregår på norske arbeidsplasser.