Kredittilsynet gransker lån til Seim

Kredittilsynet krever redegjørelse for lånene som ble gitt til Carl Fredrik Seim før oppkjøpet av Mjellem & Karlsen verft i Bergen.