Fryktet han hadde mistet skoleplass

Per Gunnar Skårland ga forhåndsvarsel om at han tok imot førstevalget til skoleplass. Fire dager etter svarfristen fikk han beskjed om at han ikke hadde svart på tilbudet.