Norske firma seirer på Kårstø

Når Kårstø utvides for milliarder av kroner, blir det ingen invasjon av billig utenlandsk arbeidskraft i anleggsperioden