Spår dyre moreller

På grunn av mindre avling enn i fjor, vil det bli en sviende pris på søte moreller.