Melkebønder selger unna

937 nye bønder her i landet vil kutte ut Dagros og selge melkekvotene sine. 91, eller nær 10 prosent, hører hjemme i Rogaland.