Torskeoppdrett ny, big business

Om ti til tolv år kan den årlige norske produksjonen avoppdrettstorsk være oppe i 400.000 tonn. Det er 100.000 tonn mertorsk enn det fiskerne rundt Nordsjøen landet i rekordåret 1981. Dafisket de opp minst 300.000 tonn torsk fra Nordsjøen.