Oljeinvesteringer øker kraftig

Oljeinvesteringene øker til 55,7 milliarder kroner i år, som er merenn fjoråret og mye mer enn Statistisk Sentralbyrå trodde.