Regjeringen legger fram oljeskatteforslag

Regjeringen skal legge sitt forslag om ny skatteordning for oljeselskapene fram for Stortinget den 27. april.