Særfradrag?

Du kan ha rett til særfradrag, som er et fradrag i alminnelig inntekt (nettoinntekt).