Tunge samtaler med oppsagte

I disse dager gjennomføres det samtaler med alle dem som har fått beskjed om at jobben på Rosenberg ryker.