Lover bot og bedring

33 år gamle Øyvind Husby har for tiden jobben som hoggestabbe forfrustrerte UPC— kunder. Men han håper rollen skal endre seg nårdigitaliseringen får gått seg til og fordelene med det nye systemetblir tydeligere.