Lurt av fastrente

Da Tone Taules fastrenteavtale på boliglånet gikk ut, fornyetbanken avtalen mot hennes vilje. Om ikke kundene selv melder fra,kjører banken automatisk en ny periode.