Berge skeptisk til deling

Oljedirektør Gunnar Berge frykter at helhetsperspektivet skal gå tapt dersom OD splittes.