Mer gass til Storbritannia

Statoil selger enda mer gass til britiske Centrica, en økning i forhold til kjempeavtalen som ble inngått i fjor.