Høgskole-unntak går mot slutten

Eit utval på Høgskolen i Stavanger vil avvikla særordninga med eksternt styrefleirtal.