Velferd viktigste argument

Økte skatteinntekter, mer langsiktig forvaltning av ressursene og den strategiske muligheten for å få et gassknutepunkt på land, er de viktigste argumentene for ilandføring.