Pusterom etter ei tung veke

Dei tilsette og tillitsvalde ved Kværner Rosenberg pusta letta ut igår. Ei vekes spenning har fått ein førebels slutt.