Tror foreldrenes utdanning avgjør

NOVA-forsker Thomas Nordahl er ikke forbauset over at barn i byene leser bedre enn barn på landsbygda.