Usikkerhet rundt rentekutt i april

Den raske og kraftige svekkelsen av krona fører til usikkerhet rundt det ventede rentekuttet i april. Det kom ingen nye signaler da visesentralbanksjef Jarle Bergo holdt foredrag i Kristiansand tirsdag.