Avviser trenering av Rosenberg-salget

Aker Kværner hevder at selskaper fremdeles er i dialog med interesserte kjøpere av Kværner Rosenberg.