Ekofisk og Haltenbanken skal få radar-dekning

Radar og kontrollert luftrom er under planlegging for både Ekofiskog Haltenbank-området.