Forsikringsselskap tapte

Lenge etter at gjenoppbyggingen av det brannskadde huset var startet, forlangte forsikringsselskapet skjønn på allerede fakturerte kostnader.