Rekord på sokkelen

Mens oljeprisen faller på verdensmarkedet og OPEC jobber iherdigmed å få til et kutt i verdens oljeproduksjon, setter Norge nyproduksjonsrekord.