Namsretten avviste kravet fra Canal+ mot Telenor

Oslo namsrett har avvist kravene fra Canal+ om en midlertidig forføyning mot Telenor for å få sluttført salget av Canal Digital.