Fikk øynene opp for menneskelige ressurser

Intellektuell kapital er et annet navn på de samlede kunnskapene og erfaringene menneskene i en organisasjon har og forholdet mellom mennesker.