Nopef krever skjerpet sikkerhet på sokkelen

Norsk Olje— og Petrokjemisk Fagforbund (Nopef) krever flere konkrete tiltak for å styrke sikkerheten på norsk sokkel.