1,2 milliarder Statoil-aksjer bestilt

Vel 1,2 milliarder Statoil-aksjer er bestilt, og det er minst tre ganger mer enn det antall aksjer som er tilbudt privatmarkedet i forbindelse med børsintroduksjonen mandag.