Fra olje- til gasseventyr

Både mangel på borerigger og eksperter kan føre til lavere oljeinntekter. Samtidig er det fortsatt store mengder uoppdagede olje— og gassforekomster utenfor norskekysten.