Energipark innen fem år

Statoil, Shell og Lyse går nå inn i energipark-prosjektet som kan bli en realitet innen fem år og dermed Norges første.