Nytt år med tap for Navis

Boreskipselskapet Navis gikk helt som ventet på et nytt tapsår i 2000.