Konkurransetilsynet kritisk

Merverdiavgiften, som i utgangspunktet skal være en nøytral skatt, virker ikke likt for alle, ifølge Konkurransetilsynet. Flere offentlige utredninger «viser med all mulig tydelighet» dette.