For høg skatt set arbeidsplassar i fare

Grunna norske skattereglar vil Kverneland ASA spara millionar på å prioritera fabrikken i Danmark føre Nærbø med sitt nye lakkanlegg til 25 millionar kroner.